ЗДО №5, ДНЗ №5 ”Віночок”, Ірпінь
Київська область, Бучанський район

Навчально-виховний процес ДНЗ № 5 "Віночок"

 

 За 2012-2013 навчальний рік було проведено 4 педагогічних ради:

 1. « Завдання педагогічного колективу на   2012 – 2013 навчальний рік »;

 2. « «Впровадження в практику роботи дошкільного закладу програми розвитку дітей старшого дошкільного віку 

« Впевнений старт » ;

 1. Бінарні заняття, як один із засобів формування ключових компетентностей .Дотримання державних освітніх стандартів у практичній діяльності.», «Технологія розвивального навчання дітей дошкільного віку»;

 2. « Підведення підсумків за 2012-2013 н.р. Готовність дітей до школи. Аналіз захворюваності. Завдання колективу на літній період ».

      

         Більша частина питань стосувалась аналізу навчально-виховного процесу, затвердженню плану роботи і плануванню на наступний рік, розвитку творчих здібностей дошкільників і впровадженню ефективних засобів та сучасних технологій  в навчально-виховний процес.

         Висока якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності. В ДНЗ дитину поважають як особистість,люблять дітей, виховують з любов'ю.

         З метою удосконалення навчально-виховного процессу пед.колектив використовував  пед. спадщину Констянтина Ушинського, Василя Сухомлинського.

 

          У 2012-2013 н. р. дошкільний заклад проводив два відкритих заходи для педагогів міста з метою пропаганди та розповсюдження досвіду роботи:

 1. Семінар-практикум з трудового виховання «Моя лялька-мотанка ниточкою змотана»;

 2. Семінар-практикум з розвитку мовлення «Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільникі

        У практичній роботі педагогічного колективу є свої відкриття, знахідки, які впливають на ефективність процесу виховання та навчання дошкільнят. Таким досягненням є досвіди роботи вихователів Радько О.Л. «Формування природничо-екологічної компетентності дошкільників «Вчити дітей любити й оберігати природу», Радіченко Н.В. «Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природою».

 

З метою удосконалення професійної майстерності педагогів в ДНЗ у

2012-2013 н. р. проводились традиційні та нетрадиційні форми методичної роботи :

  - педагогічні читання : «Ігрова діяльність – основна форма навчання і виховання», «Організація навчально-дослідницької діяльності дошкільнят»;

- семінари: «Використання інноваційних технологій в старшій групі з громадянського виховання»,  «Чарівне орігамі»,  «Мандрівка ІКТ країною», «Книга – незамінний засіб духовно-морального виховання».

- майстер-класи : «Арттерапія, її функції», «Умови організації роботи з піском»;

- консультації : «Психолого-педагогічні критерії готовності дітей до школи», «Сенсорний розвиток дитини у новому Базовому компоненті», «Види, форми роботи з трудового виховання», «Організація пізнавальної діяльності дітей».

- семінари-практикуми : «Художня праця. Український оберіг лялька-мотанка», «Філософія для дітей і дорослих»; «Театрально-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку», «Ділова документація інструктора з фізичного виховання. Устаткування та оформлення фізкультурного майданчика», «Пальчикові ігри, їх значення для розвитку молодших дошкільнят», «Конфлікти та їх розв’язання», «Сучасний навчально-виховний підхід до мовленнєвого розвитку дошкільників», «Розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників під час роботи з картиною», «Права та обов’язки в казках та оповіданнях», «Організація та проведення ігор-драматизацій у дошкільному закладі», «Арттерапія. Її функції в педагогіці», «Сучасні прийоми ландшафтного дизайну в дошкільному закладі», «Система екологічного виховання дітей дошкільного віку», «Дихальна гімнастика, як засіб збереження здоров’я».

 - колективні перегляди занять : Заняття з грамоти вихователь Стукан Т.М.

      -    Інтегроване заняття з народознавства вихователь Радько О.Л.

      -    Заняття з сенсорного виховання в ясельно-молодшій групі психолог Рихлюк Д.А.

 

У 2013-2014 навчальному році

вся робота була спрямована на вирішення таких завдань:

     1.Впровадити в практику нові редакції Базового компонента дошкільної освіти;

     2.Забезпечення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків , здібностей , індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

     3.Створення умов для розгортання і збагачення специфічних видів дитячої діяльності(ігрової,художньої,предметнопрактичної,пізнавальної,комунікативно-мовленнєвої,передбачати різноманітні форми освітнього впливу.

     4.Заохочення батьків до участі в освітньому процесі на засадах рівності, партнерства і взаємоповаги.

        

За 2013-2014 навчальний рік було проведено 4 педагогічних ради:

     1.Завдання педагогічного колективу на 2013-2014 н.р.

     2.Орієнтованість сучасної освіти на формування життєвої компетентності.

 1. Методика навчання мови сьогодні.

     4. Підведення підсумків за 2013-2014 навч. рік.

    З метою удосконалення професійної майстерності педагогів в ДНЗ у

2013-2014 н. р. проводились традиційні та нетрадиційні форми методичної роботи:

 - педагогічні читання: «Організація навчально-дослідницької діяльності дошкільнят», «Формування астрономічних уявлень дошкільників засобами колективного проектування» («Таємниці космосу»).

 - консультації: «Організація пізнавальної діяльності дошкільників»; «Новий підхід до планування»; «Здоров’язбережувальні та формувальні технології».

 - семінари-практикуми: «Кров людини», «Розвиток здібностей під час навчання аплікації», «Формування економічної освіти у старших дошкільників».

 - майстер-класи: «Створення мультимедійної презентації»; «Удосконалення інформаційної комунікаційної компетентності педагогів ДНЗ».

    - круглі столи: «Застосування інтелектуальних мап у методичній роботі», «Лего конструктори в освітньому процесі».

    -ділові ігри: «Ейдетика для дошкільнят. Програмовий розвиток пізнавальної активності дитини», «Шляхи успішної адаптації дитини до нових умов життя».

    - колективні перегляди занять: Заняття з ознайомлення з природою (ст.гр.), заняття з сенсорного виховання (ясельно-мол.гр.).

    - творча лабораторія : «Чарівне орігамі»

     Педагоги постійно надають практичну допомогу батькам у вигляді консультацій та лекторіїв щодо організації життєдіяльності дітей.

Завідуючою систематично проводяться виробничі наради та бесіди з техперсоналом, на яких розглядаються питання : «Профілактика дитячого травматизму в ДНЗ», «Про результати роботи з оздоровлення дітей у дошкільному навчальному закладі», «Заходи та профілактика гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь серед дітей організованих колективів», «Культура побуту працівників», «Що потрібно знати про властивості отруйних рослин», «Діти з особливими освітніми проблемами», «Дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму».

     Вихователі ДНЗ використовують сучасні наукові психолого-педагогічні досягнення, інноваційні технології під час проведення освітнього процесу:

 • Впровадження ідей виховання  В.О. Сухомлинського в практику роботи дитсадка;

 • Впровадження ідей громадянського виховання дошкільнят;

 • Використання технології профілактики плоскостопості та сколіозу у  дошкільнят.

 

     Як результат інноваційних доробок вихователів – підвищення якості освітньої роботи і розвитку дошкільників. Про це свідчить проведений в кінці навчального року моніторинг знань дітей. Є  покращення якості роботи з патріотичного, морального, валеологічного, мовленнєвого, художньо-естетичного виховання.  Вихователі всіх вікових груп придбали розвивальні посібники з різних видів роботи з дітьми, роздаткові дидактичні ігри з метою використання їх на заняттях різного спрямування.

     В ДНЗ у 2013-2014 н. р. педагогами  проводилася експериментально-дослідницька робота за такими напрямками:

 • сенсорне виховання дітей раннього віку (вихователі Нєстєрова Н.І., Радько О.Л..);

 • використання пошуково-дослідницької роботи з дітьми дошкільного віку (вихователь Радько О.Л.)

 • мовленнєвий розвиток дошкільників ( вихователь Стукан Т.М.);

 • розвиток творчих здібностей дошкільників засобами пісенного і музично-танцювального мистецтва (муз.керівник  Сінгаєвська Л.Ю.)

 • організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками з метою профілактики плоскостопості  (фіз.інструктор Стукан Т.М.);

 

2013-2014 н.р. забезпечено всебічний розвиток дитини засобами різних  видів діяльності. Сформовано у дітей сталий інтерес до пізнання навколишнього світу і себе в ньому через гру.

 

2014 – 2015 навчальний рік

За 2014-2015 навчальний рік було проведено 4 педагогічних ради:

 

 1. Завдання педагогічного колективу на 2014-2015 навч. рік.

 2. Розвиток мовлення в системі Монтессорі.

 3. Моральне становлення дітей – головне завдання виховання.

 4. Підведення підсумків за 2014-2015 навч. рік.

 

     В ДНЗ №5 у 2014-2015 н. р. педагогами  проводилася експериментально-      дослідницька  робота за такими напрямками:

 • Формування компетентності дошкільників у субсфері «Природа космосу» (вихователь Радько О.Л.);

 • «Громадянське виховання дошкільнят та його морально-етичний компонент».

 •  

 

З метою удосконалення професійної майстерності педагогів в ДНЗ у

2014--2015 н. р. проводились традиційні та нетрадиційні форми методичної роботи:

 • Педагогічні читання: «Громадянське виховання дошкільнят та його морально-етичний компонент».

 • Семінари: «Педагог – професія чи покликання», «Збереження наступності між ДНЗ та школою вимога часу», «Шляхи впровадження ідей В.О.Сухомлинського у практику роботи ДНЗ для вирішення проблем громадянського виховання дошкільників».

 • Консультації: «Інтеграція пошуково-дослідницької діяльності дошкільнят», «Робота з агресивними дітьми», «Адаптація дітей раннього віку до д/садка», «Найдієвіший інструмент виховання дитини – художнє слово».

 • Семінари-практикуми: «Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку», «Навчання дітей переказуванню», «Креативний розвиток дитини як критерій ефективного використання педагогічних технологій».

 • Колективні перегляди занять: Заняття з математики (комплексне) в сер.гр., заняття з розвитку мовлення (комплексне) в сер.гр.

 • Круглі столи: «Розвивальне середовище»;

 • Ділові ігри: «Наступність у соціально-моральному вихованні старших дошкільників та молодших школярів »

 

      Протягом 2014-2015 навчального року педагогічний колектив продовжував роботу з формування емоційного благополуччя дітей в ДНЗ та в сім’ї; з формування валеологічного світогляду та мотивації здорового способу життя з раннього віку; розвивав сталий інтерес до пізнання навколишнього світу і себе в ньому через гру. Вихователі мали можливість ознайомитися з  суттю технології, яка полягає в залученні дитини до творчого пошуку та розвиває її здібності й творчий потенціал. Протягом року була опрацьована сучасна науково-методична та періодична література з питання навчання, виховання. Силами колективу був підібраний матеріал з музичної, хореографічної, театралізованої, образотворчої діяльності дітей дошкільного віку. Це активізувало всіх членів педагогічного колективу, сприяло підвищенню рівня їхньої педагогічної майстерності.

 

Реєстрація в ДНЗ

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) N 5 "Віночок"

08200, Київська обл., м. Ірпінь,

вул. Київська, 18, 

тел. (04597) 67-022

код ЄДЕБО : 24222277

e-mail : dnz5_irpin@ukr.net

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *